De zeehavens in het Noordzeekanaalgebied hebben voor het eerst in jaren de overslag zien dalen.

In de havens van Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad werd afgelopen jaar 97 miljoen ton overgeslagen, tegen krap 98 miljoen ton een jaar eerder. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die woensdag zijn bekendgemaakt.

De haven van Amsterdam is veruit de grootste in het gebied. Daar werd een daling gemeten van 1,8 procent tot 78,4 miljoen ton. De daling werd met name veroorzaakt door een lagere overslag in droge bulk zoals kolen en agribulk. De overslag van ertsen en meststoffen steeg wel.

Volgens het Havenbedrijf Amsterdam was er in het eerste halfjaar van 2015 sprake van een recordoverslag. De tweede jaarhelft bleef echter achter bij de verwachtingen, vooral als gevolg van het zeer milde winterweer waardoor minder kolen werden gestookt. Voor 2016 wordt weer groei verwacht.

IJmuiden

In IJmuiden steeg de overslag met 2 procent tot 17,9 miljoen ton. Zowel Zaanstad (plus 47 procent) als Beverwijk (plus 44 procent) noteerde een forse stijging. Het aandeel in de totale overslag van respectievelijk 340.000 en 343.000 ton bleef evenwel bescheiden.

Het aantal zeewaardige cruiseschepen dat aanmeerde in Amsterdam steeg afgelopen jaar met acht naar 134. Riviercruiseschepen deden ook vaker de hoofdstad aan. Hier werd een stijging van 83 gemeten tot 1768. In IJmuiden daalde het aantal 'zeecruisebezoeken' tot 44 van 56 een jaar eerder.