Qredits ontvangt een eerder toegezegde miljoenenlening van de Europese Investeringsbank (EIB). Het is de eerste Europese instelling voor microfinanciering die rechtstreeks bij de EIB kan lenen.

De Nederlandse instelling krijgt 100 miljoen euro aan krediet van de EIB. Het Europese Investeringsfonds (EIF) dekt daarnaast voor 25 miljoen euro aan kredietrisico af op toekomstige leningen die Qredits zal verstrekken. De overeenkomsten worden donderdagmiddag in Amsterdam getekend.

Door de garantie van het EIF wordt de helft van het door Qredits genomen kredietrisico gedekt. Daardoor kan de instelling zelf aanzienlijk meer kredieten verstrekken aan kleine ondernemers die moeilijk leningen kunnen krijgen. Dit maakt aanvullende financiering voor ongeveer 670 micro-ondernemingen mogelijk.

Ceo van Qredits Elwin Groenevelt is naar eigen zeggen "buitengewoon trots". Met de lening wil de instelling zijn positie als "alternatieve financier voor ondernemers in Nederland" versterken.

Met de lening van de EIB kan Qredits tenminste 200 miljoen euro aan extra microfinancieringskredieten verstrekken. Naar verwachting zullen zeker 7.500 kleine ondernemers daarvan profiteren.

Voorwaarde

Volgens eurocommissaris Marianne Thyssen is het stimuleren van investeringen een belangrijke voorwaarde voor economische groei en het creëren van banen. Met het ondersteunen van initiatieven zoals Qredits hoopt ze te laten zien "dat Europa een goede plek is om te investeren".

"Met Qredits willen we al die ondernemers steunen die het aandurven om vraagtekens te plaatsen bij de status quo. We willen hen de best mogelijke voorwaarden bieden om hun bedrijven te starten of te ontwikkelen en nieuwe mensen aan te nemen", zegt Thyssen in een verklaring.

Volledige steun

Vicepresident Pim van Ballekom van de EIB benadrukt dat Nederland "één van de hoogste afwijzingspercentages van Europa" heeft als het gaat om kredietaanvragen door kleine bedrijven. Volgens hem verdient Qredits daarom hulp bij het financieren van projecten die anders niet gerealiseerd zouden worden.

Qredits heeft sinds de oprichting in 2009 in totaal 130 miljoen euro verstrekt aan meer dan zevenduizend ondernemers. Deze bedrijven hebben met deze leningen naar schatting ruim tienduizend banen gecreëerd. Bij Qredits werken 55 medewerkers en zo'n zeshonderd vrijwilligers. 

Het ministerie van Economische Zaken staat op zijn beurt garant voor 80 procent van de EIB-lening van 100 miljoen euro.