Vakbond FNV kan de beloftes van minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel) die zij zondagavond op televisie deed over de internationale handelsverdragen waarderen, maar de fundamentele bezwaren blijven staan.

Dat zegt FNV-vicevoorzitter Catelene Passchier maandag tegen NU.nl.

"De inzet van minister Ploumen gaat de goede kant op. Ik vind het positief dat zij nogmaals wil kijken naar de investeringsbescherming binnen het handelsverdrag dat de Europese Unie met Canada heeft gesloten", aldus Passchier.

Zondag liet Ploumen zich door televisiepresentator Arjen Lubach in zijn programma verleiden haar handtekening te zetten onder een aantal beloften over de handelsverdragen tussen de EU enerzijds en de Verenigde Staten en Canada anderzijds.

Het akkoord met de Canadezen, CETA, is inmiddels rond. Daar is nu nog het omstreden investeringsverdrag in opgenomen waarmee bedrijven de mogelijkheid krijgen overheden aan te klagen via een voor critici ondoorzichtige en ondemocratische route.

Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW kan zich vinden in de uitspraken van Ploumen over CETA. "Op zich vinden wij het zuiver dat bedrijven gecompenseerd worden bij investeringsverlies, maar een investeringsverdrag is niet meer van deze tijd en is niet transparant genoeg", zegt Marhijn Visser, beleidsmedewerker van VNO-NCW.

Mogelijkheden

"Het klopt dat het verdrag is uitonderhandeld, maar we spreken wel nog over die speciale investeringsbescherming", zei Ploumen tegen Lubach. Het verdrag met Canada wordt niet opengebroken, maar Ploumen ziet wel mogelijkheden het er nog eens met haar Canadese collega over te hebben.  

Hoewel de gedane beloften van Ploumen volgens Passchier een stap in de goede richting zijn, blijft fundamentele bezwaren voor de FNV bestaan. "De minister doet haar best met deze toezeggingen, maar wij willen eerst zien en dan geloven."  De FNV kijkt ook kritisch naar de rechten van werknemers, bedrijfsbelangen krijgen volgens de werknemersorganisatie nog steeds te veel prioriteit.

2015 met Lubach - Lilianne Ploumen
2015 met Lubach - Lilianne Ploumen

TTIP

Ploumen zette ook haar handtekening onder de belofte dat het nog af te sluiten handelsverdrag met de VS, TTIP genaamd, geen gevaar vormt voor de Nederlandse standaarden. Daarbij wilde ze ook toezeggen dat Nederland geen claims van buitenlandse investeerders krijgt als de overheid zich vasthoudt aan die standaarden.

"Als Ploumen die beloftes over TTIP heeft gemaakt, moet zij daar uiteindelijk wel iets van waarmaken. Maar die beloftes zijn wel erg vaag en algemeen gesteld. Het gaat erom wat er uiteindelijk in het verdrag komt te staan", aldus Passchier.

Een woordvoerder van Ploumen bevestigde dat de bewindsvrouw achter haar uitspraken van zondagavond staat.

Onlangs riepen PvdA en VVD de regering op te voorkomen dat de Europese Unie niet alsnog via afspraken met Canada te maken krijgt met een investeringsverdrag zoals dat oorspronkelijk in het handelsverdrag TTIP zat besloten.