Vervoersbedrijf Qbuzz mag tot december 2019 het busvervoer in Groningen en Drenthe voor zijn rekening nemen.

Dat blijkt maandag uit een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Concurrenten Arriva, Veolia, Syntus en Connexxion stelden beroep in tegen de verlenging van de concessie bij het CBb, maar zij delven het onderspit.

NS-dochter Qbuzz heeft vorig jaar onderhands een verlenging gekregen van de concessie Groningen-Drenthe, terwijl deze concessies doorgaans openbaar worden aanbesteed.

Met de verlenging moest voorkomen worden dat een aantal lopende grote infrastructurele werken een aanbestedingsprocedure nadelig zou beïnvloeden. Deze zouden onzekerheiden met zich meebrengen bij het opstellen van offertes voor potentiële inschrijvers op de aanbesteding. Over twee jaar zijn de werkzaamheden grotendeels afgerond. 

Volgens het CBb is de verlenging niet verboden, aangezien de looptijd van de concessie binnen de maximale duur van tien jaar blijft. Bovendien is er geen sprake van een "wezenlijke wijziging".

In ruil voor de verlenging, die Qbuzz een voordeel van zo’n 11 miljoen euro oplevert,  gaat het vervoersbedrijf onder meer vijftig van zijn bussen vervangen voor schonere bussen.

Er is geen beroep meer mogelijk tegen de uitspraak.