V&D hoeft niet de volledige huurprijs voorlopig te betalen voor een winkelruimte in Hengelo van verhuurder Mondia.

Een eerder vonnis hierover van de rechtbank Overijssel is door het gerechtshof in Leeuwarden vernietigd.

In een kort geding oordeelde de rechtbank in maart van dit jaar nog dat V&D de volledig huurprijs moest betalen.

V&D had met een reeks andere verhuurders een akkoord bereikt over lagere huurprijzen. Mondia weigerde in te stemmen met het reddingsplan.

Volgens het hof is het bestaan van de vordering van Mondia niet "voldoende aannemelijk" om die vordering in kort geding te kunnen toewijzen. "Het verweer van V&D dat Mondia misbruik van bevoegdheid maakt, acht het hof niet op voorhand ongegrond", aldus het gerechtshof. 

Andere verhuurders 

Andere verhuurders van V&D-panden die wel het reddingsakkoord hadden ondertekend steunden V&D in de zaak. Met V&D bepleitten zij afwijzing van de vordering van Mondia.

Mondia heeft nog de mogelijkheid om cassatie in te stellen bij de Hoge Raad. Ook kan Mondia een bodemprocedure beginnen tegen V&D. 

Dossier V&D