Stichting Renteswapschadeclaim wil dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de toezichthouder, informatie over de renteswaps bij mkb-bedrijven rectificeert. De stichting dreigt met een kort geding.

Dit meldt de stichting woensdag. Dinsdag is een brief hierover verstuurd naar de AFM.

Op 17 november 2014 antwoordde minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) op vragen van Kamerleden dat niet-professionele mkb-bedrijven geen bijstortverplichtingen hadden.

Met een dergelijke verplichting moet een bedrijf geld bijstorten wanneer een lopend product een negatieve waarde heeft.

Voor de mkb-bedrijven zou dat in dit geval niet gelden omdat de rentederivaten waren afgesloten in combinatie met een lening. De lening zou als onderpand fungeren, meldde Dijsselbloem op basis van de AFM.

Onjuist 

Maar volgens Stichting Renteswapschadeclaim blijkt uit de verschillende dossiers van de stichting dat dit onjuist is en dat sommige mkb-ondernemers wel degelijk moeten bijstorten.

Pieter Lijesen, voorzitter van de stichting, ziet in dossiers dat sommige ondernemers extra zekerheden moeten stellen of soms zelfs bedrijfsonderdelen moeten verkopen om tegemoet te komen aan de verplichtingen.

Herbeoordeling 

Vorige week maakte de AFM bekend dat er een herbeoordeling nodig is van de verkochte rentederivaten aan mkb-bedrijven. Banken en ook de AFM zelf zouden steken hebben laten vallen.

Lijesen vreest voor de tijd die een herbeoordeling gaat innemen. "Het heeft al twee jaar geduurd. Als het allemaal weer opnieuw moet gebeuren, doen we er weer twee jaar over en ondertussen verdrinken er ondernemers."