In 2016 daalt het aantal faillissementen in Nederland nog slechts licht. Wereldwijd zullen de afnames van 2014 en 2015 niet doorzetten volgend jaar.

Deze verwachting spreekt kredietverzekeraar Euler Hermes dinsdag uit.

Voor Nederland wordt een daling van het aantal faillissementen verwacht van 5 procent. In eerdere jaren nam het aantal bedrijven dat op de fles ging nog met gemiddeld 20 procent af.

Wereldwijd is het beeld anders. Zo stijgt het aantal failliete bedrijven in Duitsland met 2 procent en in Groot-Brittannië met 5 procent.

Verder neemt vooral het aantal failliete bedrijven in kwetsbare opkomende landen toe. In 18 van de 43 landen die Euler Hermes volgt, stijgen het aantal faillissementen.