Belangenorganisaties hebben wisselende reacties op het plan van het CDA om de Ziektewet ook te laten gelden voor zelfstandigen.

Het CDA wil dat werkgevers hun zieke personeel alleen de eerste acht weken doorbetalen. Langdurig zieken zouden daarna twee jaar lang een uitkering moeten krijgen via een collectieve regeling die ook geldt voor zelfstandigen.

"Het CDA-voorstel om de loondoorbetalingsplicht kan interessant zijn, maar behoeft zeker nadere uitwerking", reageert voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland.

Van Straalen is bij dat er meer steun is voor het terugdringen van werkgeverslasten bij ziekte. Die zetten volgens hem een rem op het aannemen van personeel en de groei van bedrijven.

Van Straalen acht een flinke vermindering van de last van loondoorbetaling noodzakelijk. "Dat moet wel zo gebeuren dat het niet leidt tot meer verzuim en stijging van de collectieve lasten", aldus Van Straalen.

Drempel

het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO-ZZP) is ook blij dat het CDA de kwestie aankaart. "Ook voor zzp'ers die mogelijk willen doorgroeien naar zelfstandigen met personeel werpt de huidige loondoorbetalingsplicht een drempel op", stelt voorzitter Denis Maessen van PZO-ZZP. "Daar moet iets aan gebeuren en knelpunten hieromtrent moeten worden opgelost. Goed dat CDA dat inziet."

"PZO-ZZP is echter niet voor een verplichte verzekering voor de groep zzp'ers. Dat betekent immers dat zij met extra kosten opgezadeld zouden kunnen worden." Ook Maessen dringt aan op verder onderzoek en een nadere uitwerking van de plannen.

Negatief

Voorzitter Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw zegt dat het voorstel van het CDA niets oplost voor zzp'ers. "Hun problemen met de arbeidsongeschiktheidsverzekering zitten niet in de eerste twee jaar, maar juist daarna", meent Verhoef.

"Het voorstel lijkt ook niet ingegeven door de wens de positie van zzp'ers te verbeteren, maar om zzp'ers terug te dringen."

Bovendien zou de partij zzp'ers ten onrechte vooral als schijnzelfstandigen zien. Verhoef benadrukt dat dit voor een kleine minderheid van de zzp'ers geldt. Hij vindt dat ondernemers die bewust voor zelfstandigheid hebben gekozen met rust gelaten moeten worden.

"Het zijn de bedrijven die schijnzelfstandigen creëren en ervan profiteren. Laat dan ook de bedrijven en niet de schijnzelfstandige opdraaien voor doorbetaling bij ziekte."