De traditioneel werkende schaapherders in Nederland staan ernstig onder druk door extreem lage vergoedingen en ‘marktwerking op de hei'. 

Veel herders kampen al jarenlang met exploitatietekorten van 30 procent en ze houden dat niet meer vol. Vier organisaties hebben bij het ministerie van Economische Zaken aan de bel getrokken.

De schaapherders voelen zich gesterkt door een nog niet gepubliceerd rapport van het Wageningse onderzoeksinstituut Alterra.

Grote problemen zijn wegbezuinigde of door aanbesteding verloren begrazingsopdrachten, te lage loonkostenvergoedingen en ieder jaar weer onzekerheid over voortzetting van de kortdurende contracten.

Heideschapenrassen

Die oorzaken zetten het voortbestaan van gehoede schaapkuddes met tussen de 200 en 750 ooien van oorspronkelijke heideschapenrassen op het spel.

De vier organisaties hebben een unanieme boodschap aan politiek, overheden en grondeigenaren: stop met het verplicht stellen van openbare aanbestedingen voor natuurbegrazing en kom 'eindelijk eens' met een redelijke loon- en onkostenvergoeding voor herders.