Meer dan honderd Nederlandse bedrijven, organisaties en overheden willen in 2020 meer dan de helft besparen op de CO2-uitstoot van hun Nederlandse activiteiten.

Die ambitie spreken de bedrijven uit die zich verenigd hebben in de Nederlandse Klimaatcoalitie. Samen met MVO Nederland, Natuur en Milieu, Het Nederlandse Klimaatverbond en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu streven zij een klimaatneutrale samenleving na. 

Door de voetafdruk met 2.322 kiloton af te laten nemen, zouden de organisaties meer dan 10 procent bijdragen aan de reductie van CO2-uitstoot van Nederland, om het 'tweegradendoel' te bereiken. Dat is het internationale doel om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, zodat de aarde niet met méér dan twee graden opwarmt.

In 2050 willen de bedrijven een CO2-voetafdruk hebben van 0 procent. In de Klimaatcoalitie zijn in totaal bijna vierhonderd organisaties verenigd.