Winkeliers vrezen voor onveilige winkelstraten omdat de budgetten om deze straten veilig te houden in de nieuwe overheidsbegroting van het kabinet worden geschrapt. Detailhandel Nederland luidde woensdag de noodklok.

De brancheorganisatie stelt dat winkeliers het slachtoffer dreigen te worden van de felle strijd om de verdeling van het geld in de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

''Er wordt een onverantwoord risico genomen waarbij de veiligheid van winkeliers en winkelend publiek op het spel wordt gezet'', aldus Bert van Steeg, secretaris winkelcriminaliteit bij Detailhandel Nederland. ''Met de subsidies zijn goede resultaten behaald en winkelstraten zijn veiliger geworden.''

Subsidie

Vooral de stopzetting van de subsidie voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) steekt de branche. Deze subsidie maakt lokale samenwerking tussen gemeenten, politie en winkeliers mogelijk.

De Tweede Kamer vergadert deze week over de begrotingen van de ministeries. Detailhandel Nederland pleit ervoor dat de KVO-subsidie wordt voortgezet en dat de minister met de brancheorganisatie in gesprek gaat over de toekomstige invulling van de budgetten.