De autobranche zal de komende jaren volop profiteren van de vergrijzing. 

Het Economisch Bureau van ING rekende voor dat het wagenpark in Nederland de komende tien jaar met 10 procent zal groeien tot 8,8 miljoen in 2025, waarbij ouderen de ''stuwende kracht" zullen zijn, aldus ING maandag.

Volgens de bank heeft de huidige generatie ouderen vaker een rijbewijs dan eerdere generaties. Ook zijn ze welvarender en leven langer in goede gezondheid. Doordat ze langer zelfstandig wonen, biedt de auto hen de vrijheid te gaan en staan waar ze willen, meent ING.

Toename

De afgelopen jaren is het autobezit onder oudere generaties met 2,5 procent per jaar toegenomen, ook tijdens de crisis. ING verwacht dat de groei de komende jaren verder doorzet.

Het totaal aantal registraties van nieuwe personenauto’s stijgt dit jaar volgens de bank tot 435.000. Met name de zakelijke markt zorgt voor een opleving.

Dat vanaf volgend jaar scherpere regels gelden voor de bijtelling zal er volgens de bank voor zorgen dat er dit jaar extra registraties zullen zijn. Voor 2016 voorziet ING, na een trage start, 415.000 nieuwe registraties.

Waar ouderen de automarkt een impuls geven, is het tegenovergestelde aan de hand bij jongeren. Geld is veruit de belangrijkste reden dat autobezit onder jongeren afneemt. Ook verstedelijking heeft een remmende werking.