Banken gaan samen met de overheid, vakbonden en ontwikkelingsorganisaties kijken wat ze nog meer kunnen doen om mensenrechtenschendingen te voorkomen. 

Ze willen heldere afspraken maken over wat te doen als bijvoorbeeld blijkt dat een klant van een bank betrokken is bij kinderarbeid of landroof.

Hulporganisaties als Oxfam Novib en PAX hameren er al langer op dat banken in bijvoorbeeld hun beleggingsbeleid meer rekening moeten houden met zaken als mensenrechten.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is er ook al regelmatig onderling contact tussen de partijen. Maar het is voor het eerst dat ze als groep om de tafel gaan om een convenant op te stellen.

Het is de bedoeling dat er halverwege volgend jaar afspraken op papier staan. De gesprekken zullen plaatsvinden onder leiding van van oud-minister Jacqueline Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Zij is tegenwoordig hoogleraar duurzaam innoveren aan de Universiteit Utrecht. De Sociaal-Economische Raad (SER) faciliteert het proces.