Nederlandse boeren zien het weer wat zonniger in. Afgelopen kwartaal herstelde hun vertrouwen in de economische situatie op hun bedrijven licht. Alleen glastuinders werden iets negatiever, maar hun vertrouwen lag juist relatief hoog.

Dit blijkt een peiling van onder meer LTO Nederland, het ministerie van Economische Zaken en LEI Wageningen UR.

Hun Agro Vertrouwensindex liet zowel ten opzichte van het voorgaande kwartaal als vergeleken met een jaar eerder, een stijging zien. In het tweede kwartaal was nog sprake van een kleine dip.

Ook melkveehouders en varkenshouders werden per saldo weer wat optimistischer. Zaken als de lage melkprijzen drukten de stemming wel, maar dat werd weer goed gemaakt door de verwachting dat de markt de komende tijd weer gaat aantrekken. Bij varkenshouders is het vertrouwen nog wel erg laag.

In de pluimveesector kwam het vertrouwen eveneens hoger uit. Daar konden boeren profiteren van de toegenomen vraag naar eieren in Amerika. Aan de overzijde van de oceaan zijn veel bedrijven geruimd in verband met een uitbraak van de vogelgriep. Bij akkerbouwers bleef de index afgelopen kwartaal stabiel.

Anders dan in Nederland, liep de gemiddelde stemming onder Duitse en Vlaamse landbouwers in het derde kwartaal wel terug. Dit kwam vooral door de moeilijke situatie in de melkvee- en varkenshouderij. In Vlaanderen stak alleen de fruitteelt positief af.