Bedrijven die weigeren het minimumloon te betalen aan personeel dat een overheidsopdracht uitvoert, kunnen worden uitgesloten van een aanbestedingsproces.

Dat blijkt dinsdag uit een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Hierin staat dat de gunning van overheidsopdrachten bij wet afhankelijk kan worden gesteld van de inachtneming van een minimumloon.

De zaak vloeit voort uit de uitsluiting van het Duitse bedrijf Regiopost. Het bedrijf mocht niet deelnemen aan de aanbestedingsprocedure van een overheidsopdracht voor het uitvoeren van postdiensten voor de stad Landau.

De onderneming weigerde te verklaren een minimumloon te betalen aan het personeel dat bij de opdracht zou worden ingezet.

Het betreffende minimumloon geldt uitsluitend voor overheidsopdrachten en niet voor opdrachten die worden gegund door particulieren.