Voor het eerst in vijf jaar zijn ondernemers weer positief over de werkgelegenheid die ze in hun bedrijf verwachten. Eerder waren ondernemers negatief over de werkgelegenheid. 

Dat blijkt vrijdag uit cijfers van het CBS.

Daarnaast verwachten de ondernemers in 2016 meer omzet, meer investeringen en meer export bij hun bedrijf.

Het aantal ondernemers dat denkt dat de personeelsomvang zal toenemen is met 18 procent voor het eerst in vijf jaar groter dan de groep die een afname verwacht (13 procent). Vooral bedrijven in de groothandel, zakelijke dienstverlening en de informatie en communicatie rekenen op een uitbreiding van hun personeelsbestand in 2016.

In alle sectoren verwachten ondernemers per saldo een stijging van de omzet in 2016, aldus het CBS. Volgens 37 procent van de bedrijven zal meer omzet worden behaald dan in 2015. Slechts 9 procent verwacht een lagere omzet, zodat per saldo 28 procent van de bedrijven uitgaat van omzetgroei.

Net als voorgaande jaren verwachten ondernemers een groei van de buitenlandse omzet. Ondernemers verwachten net als voor 2015 een groei van investeringen.