De Nederlandse landbouw heeft tussen 1995 en 2014 een productiestijging laten zien van 22 procent. 

Tegelijkertijd bleven de inkomsten van landbouwbedrijven achter bij deze stijging, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag.

Het aantal landbouwbedrijven daalde in de periode met 42 procent. In 1995 telde Nederland nog 113.000 agrarische bedrijven, in 2014 was dat 65.000. Tegelijkertijd daalde het arbeidsvolume met 22 procent.

Toch steeg het productievolume met 22 procent, door schaalvoordelen en nieuwe landbouwtechnologie. ''De bedrijven zijn flink groter geworden. Een doorsnee bedrijf in 2014 had 62 procent meer grond dan in 1995'', aldus het statistiekbureau.

De inkomsten in de landbouw namen minder toe dan in de rest van de Nederlandse economie. Ze vertoonden de afgelopen 19 jaar een grillig verloop. In 2014 waren de inkomsten 14 procent hoger dan in 1995, maar de inkomsten per arbeidsjaar in de totale economie stegen in diezelfde periode ruim vier keer harder.