Nederland heeft in Europees verband een relatief groot percentage snelgroeiende bedrijven. Maar dit aandeel is in de afgelopen zeven jaar wel flink gedaald.

Dat blijkt woensdag uit een onderzoek van de Rotterdam School of Management (RSM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE).

Van de ondernemingen met meer dan tien medewerkers is 5,4 procent een snelgroeiend bedrijf. Dat komt neer op ruim 2.800 bedrijven. 

Dat is ruim boven het percentage snelgroeiende bedrijven in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland of Frankrijk. In het Verenigd Koninkrijk gaat het om 4,6 procent. In Frankrijk en Duitsland liggen de percentages nog wat lager.

Omzet

Tussen 2011 en 2014 is de omzet van alle snelgroeiende bedrijven met 119 procent gegroeid en de werkgelegenheid met 125 procent. Gemiddeld genomen groeide het aantal medewerkers van een snelgroeiend bedrijf van twintig naar 45 voltijdbanen.

Een snelgroeiend bedrijf heeft een jaarlijkse groei in omzet of werkgelegenheid van 20 procent over een periode van drie jaar. Het gaat om bedrijven met een omzet van tenminste 5 miljoen euro of minstens tien medewerkers.

Gedaald

Ondanks de sterke uitgangspositie van Nederland is het aandeel snelgroeiende bedrijven wel fors gedaald. Het percentage zakte van 11 procent in 2008 naar 5,4 procent in 2014.

De terugval hangt vooral samen met de economische crisis van de afgelopen jaren. Ook blijkt het voor Nederlandse bedrijven nog steeds lastiger dan voorheen te zijn om nieuwe groeimarkten aan te boren en meer waarde te creëren. 

Bezuinigen

De ondernemingen zijn nog vooral bezig met bezuinigen en het verbeteren van de productiviteit. De aan RSM verbonden hoogleraar ondernemerschap Justin Jansen erkent dat deze strategie heeft geholpen "bij het overleven in crisistijd" en het langzaam verbeteren van de bedrijfsresultaten. Maar het realiseren van snelle groei lukt vooral met nieuwe verdienmodellen, het betreden van nieuwe afzetmarkten en innovatie van producten en diensten.

Om de voorsprong te behouden is het volgens de onderzoekers nodig om snelgroeiende bedrijven in Nederland te stimuleren en beter te faciliteren. "We moeten deze negatieve trend zo snel mogelijk zien te doorbreken", meent Jansen. "Uit het onderzoek komt naar voren dat snelgroeiende bedrijven zeventigduizend nieuwe banen hebben gecreëerd in een periode van drie jaar. Ze zijn daarmee de ruggengraat van onze economie."

Groeispurt

De meeste snelgroeiende bedrijven in Nederland hebben tussen de tien en vijftig medewerkers. Ze zijn met name actief in de groot- en detailhandel in de grootstedelijke regio's van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven.
In veel gevallen gaat het om jonge mkb-bedrijven met een goed product of goede dienst. 

​Maar tegelijkertijd hebben ze een gebrek aan financiering, leiderschapskwaliteiten en toegang tot nieuwe groeimarkten. Ook lukt het niet altijd om goed personeel aan te trekken. "Ze zijn dus in potentie een snelgroeiend bedrijf, maar hebben moeite om de groeispurt daadwerkelijk te realiseren."