Het kabinet moet kleinere bedrijven meer betrekken bij het maken van duurzaamheidsbeleid. Nu wordt het beleid vooral gestuurd door grote ondernemingen.

Dat zegt innovatiewetenschapper Magda Smink op basis van een eigen promotieonderzoek, zo meldt dagblad Trouw donderdag.

Grote bedrijven hebben een onevenredig grote invloed op het beleid, aldus Smink. Het betrekken van kleinere, innovatieve bedrijven zou volgens Smink evenwichtigere plannen opleveren.

Smink heeft voor haar onderzoek voor de Universiteit Utrecht gekeken naar de lobby en besluitvorming rondom groen gas, biobrandstof, led-verlichting en statiegeld.

Daaruit blijkt onder meer dat nieuwe spelers op de duurzame markt onvoldoende kennis, ervaring en middelen hebben om even goed te kunnen lobbyen als grote ondernemingen.

Rekening

"De overheid zou hiermee rekening moeten houden. Kleinere, onervaren spelers hebben bovendien minder makkelijk toegang tot de media", zegt Smink tegen de krant. "De olie- en gasindustrie stuurt al jaren de energietransitie in Nederland bij in de richting die haar het beste uitkomt. Andere opties komen veel minder aan bod."

De gassector zou veel invloed hebben doordat de sector sterk verweven is met de overheid. "Dat is historisch bezien begrijpelijk. Maar het verklaart ook waarom Nederland het bij verduurzaming veel meer dan andere landen zoekt in gas. Dit is het gevolg van de invloed van de gassector."

Contact

Grote bedrijven zouden al in een vroeg stadium contact opnemen met de overheid voor een samenwerking. Ook komen de gevestigde partijen vaak met een alternatief plan.

Daarnaast vertalen de bedrijven hun eigen belangen naar maatschappelijke belangen. Zo benadrukte de verpakkingsindustrie vooral de hoge kosten van het statiegeldsysteem en nooit de milieuvoordelen.

Verder laten grote bedrijven onderzoeken uitvoeren bij externe bureaus. Daardoor krijgt hun visie meer gewicht. Tot slot maken grote partijen handig gebruik van nieuwsmedia.