Nederlandse banken en verzekeraars hebben in de afgelopen vijf jaar minimaal 27 miljard dollar (24,7 miljard euro) geïnvesteerd in mijnbouw, olie- en gaswinning en het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen.

Dat blijkt donderdag uit een onderzoek in opdracht van de Eerlijke Bankwijzer.

Volgens de onderzoekers heeft ING van alle Nederlandse banken in de periode van 2009 tot en met 2014 het meest geïnvesteerd in milieuonvriendelijke energiebronnen. Van alle investeringen die ING in de energiesector doet, gaat 89 procent naar olie, kolen en gas. 

De bank is goed voor 24,5 miljard van de eerder genoemde 27 miljard dollar aan investeringen. Tegelijkertijd heeft ING 2,8 miljard dollar aan leningen uitstaan bij bedrijven en projecten gericht op hernieuwbare energie.

Rabobank

Rabobank zou ongeveer evenveel investeren in het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen als in duurzame energiebedrijven. Het gaat in beide gevallen om 1,9 miljard dollar. De bank heeft het aandeel investeringen in niet-duurzame energiebronnen in de afgelopen jaren wel met 21 procentpunten verlaagd.

Rabobank laat in een reactie weten dat de investeringen in duurzame elektriciteitsopwekking eind vorig jaar 3,1 miljard euro bedroegen en dat het investeren in duurzame energie gestegen is, terwijl die in fossiele brandstoffen zijn gedaald. 

ABN Amro en Aegon worden ook genoemd als relatief grote investeerders in fossiele brandstoffen. Bij deze banken gaat ongeveer drie kwart van de investeringen in de energiesector naar fossiele brandstoffen. ASN Bank, Triodos en NIBC investeren volgens het onderzoek het duurzaamst. 

Naast leningen hebben de financiële instellingen in dezelfde periode ook 2,7 miljard dollar besteed aan aandelen in fossiele brandstoffen. Aegon heeft bijna 2 miljard dollar in dergelijke aandelen gestoken, tegenover 19 miljoen in duurzame aandelen.

Verminderd

Alleen Nederlandse financiële instellingen hebben hun gezamenlijke investeringen in fossiele brandstoffen in de onderzochte periode verminderd. In de zeven andere onderzochte landen (België, Brazilië, Denemarken, Frankrijk, indonesië, Japan en Zweden) was dit niet het geval. 

Nederlandse banken zijn in de periode van 2004 tot en met 2014 ook meer gaan investeren in duurzame energie. Van de totale investeringen in energiebronnen steeg het aandeel financiering van hernieuwbare energie van 1 naar 5 procent.

"In 2014 was er een aanzienlijke stijging waarneembaar in duurzame investeringen. Deze stijging staat echter nog niet in verhouding tot de grote investeringen die nodig zijn om klimaatverandering aan te pakken", stelt de Eerlijke Bankwijzer.

"Investeerders moeten hun verantwoordelijkheid nemen en de overgang naar een duurzame, klimaatvriendelijke energievoorziening versnellen."

Onderschatting

Voor het onderzoek heeft onderzoeksbureau Profundo gekeken naar een selectie van de grootste energiebedrijven en -projecten wereldwijd.

De Eerlijke bankwijzer benadrukt dat het gaat om een onderschatting, omdat met name leningen die zijn verleend door kleine banken niet zijn meegerekend. Banken hebben wel de mogelijkheid gekregen om de gegevens te controleren en aan te vullen.

De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van Oxfam Novid, Amnesty International, Milieudefensie, FNV, Dierenbescherming en PAX.

Energiebesparende maatregelen

"We leven in een economie die voor een groot deel afhankelijk is van fossiele energie, zoals de transportsector en de warmte-opwekking. De leningenportefeuilles van banken weerspiegelen dat", aldus de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een reactie.  

"De Eerlijke Bankwijzer gaat in het onderzoek ten onrechte voorbij aan het feit dat juist energiebesparende maatregelen nodig zijn voor het klimaat. De banken gaan daar in hun klimaatstatement wel op in."