Het bedrijfsleven moet meer te zeggen hebben over de inhoud van opleidingen in het hoger onderwijs.

Dat stelt voorzitter Michaël van Straalen van belangenorganisatie MKB-Nederland dinsdag.

Hij vindt dat er meer samenwerking moet zijn tussen bedrijven en hbo-instellingen. Volgens MKB-Nederland zou de basisinhoud van hbo-opleidingen samen met het bedrijfsleven bepaald moeten worden.

"Dat is goed voor de aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk, goed voor de kwaliteit van de opleidingen en goed voor het bedrijfsleven, dat zo de professionals krijgt die het nodig heeft", meent Van Straalen.

Positief

MKB-Nederland is positief over het extra geld dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beschikbaar wil stellen voor kwaliteitsverbetering in het hbo.

Maar de organisatie vindt dat het bedrijfsleven, docenten en studenten afspraken moeten maken over wat daar precies onder valt. Alle partijen moeten volgens Van Straalen inspraak krijgen in kwaliteitsafspraken tussen het ministerie en onderwijsinstellingen.

Kwaliteit

"Er wordt nu enkel en alleen gekeken naar het aantal instromers en het aantal afgestudeerden. Maar kwaliteit gaat natuurlijk om veel meer", aldus Van Straalen. 

Woensdag behandelt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.