Vakbonden en werkgevers in het goederenvervoer creëren een vangnet voor chauffeurs die bij een reorganisatie of faillissement hun baan kwijtraken.

"Wij willen uit alle macht proberen hen uit de WW te houden", zegt bestuurder Tjitze van Rijssel van CNV Vakmensen.

Daarom bieden de sociale partners de chauffeurs een tijdelijk contract aan via het Sectorinstituut Transport en Logistiek. Van Rijssel stelt dat het nog om een experiment gaat om te kijken of en hoe het zou kunnen werken. 

De constructie wordt direct getest bij transportbedrijf Bleckmann in Oldenzaal. Bij dat bedrijf vindt een reorganisatie plaats waarbij ongeveer dertig chauffeurs hun baan verliezen. Als het experiment goed uitpakt, dan wordt de test uitgebreid naar andere transportbedrijven.

Solliciteren

De chauffeurs komen een jaar in dienst bij het instituut, waarbij ze blijven vallen onder de cao en ook hun pensioenopbouw behouden. In die periode kunnen ze zich laten bijscholen en solliciteren.

"We zijn daar positief over, we verwachten dat de meesten binnen een jaar weer aan het werk zijn. Dan hebben we hen in de tussentijd wel mooi uit de WW kunnen houden."

Sectorplan

De sociale partners werden het eerder deze week eens over een sectorplan voor de transport en logistiek. Het vangnet is een onderdeel van die afspraken.

Van Rijssel benadrukt dat er aan de ene kant nog faillissementen en reorganisaties in de sector voorkomen, terwijl er aan de andere kant in sommige regio's alweer vraag is naar personeel.

"We verwachten de komende jaren veel nieuwe werkgelegenheid in de sector. Daarom is het zo belangrijk dat we chauffeurs die nu hun baan kwijtraken voor de sector behouden en in de tussentijd kunnen bijscholen."