De komst van tienduizenden asielzoekers betekent een impuls voor de bouwsector doordat er zo'n 50.000 woningen extra bijgebouwd moeten worden. 

Met deze woningbouw is een bedrag van 5 miljard euro en 28.000 extra arbeidsjaren gemoeid, zo meldt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) dinsdag. 

Het EIB schat dat er dit jaar ongeveer vijftienduizend extra huishoudens bijkomen door de stroom van asielzoekers. Gemiddeld komen er al elk jaar vijfduizend huishoudens bij, waardoor er in totaal voor twintigduizend huishoudens aan nieuwe woningen gebouwd moeten worden.

Extra woningen

Bron: EIB© Nu.nl/Jerry Vermanen

In 2015 komen de vluchtelingen nog vooral in noodopvang terecht, maar vanaf 2016 moeten er ook extra woningen bijkomen. 

Het EIB verwacht dat er volgend jaar ongeveer 1,3 miljard euro extra geïnvesteerd wordt in de woningbouw. Dit zorgt voor zevenduizend extra banen. In 2017 loopt de impuls op naar 1,7 miljard euro en gaat het om negenduizend nieuwe banen. Na 2017 loopt de impuls weer langzaam af.

Voorspelling 

Het EIB bouwt wel de nodige onzekerheden in bij de voorspelling. Zo is de verwachting dat de toestroom weliswaar nog een tijd aanhoudt, maar ook in rustiger vaarwater terechtkomt. Dat maakt de vraag naar woningen lastig te voorspellen.

Een andere onzekerheid is de vraag in welk tempo de bouwproductie in gang gezet kan worden. Ook hangt de vraag naar extra woningen af van het aantal asielzoekers dat uiteindelijk in Nederland mag blijven en uit hoeveel personen een huishouden bestaat.