De overslag van goederen in de Rotterdamse haven is in de eerste negen maanden van dit jaar met 5,4 procent toegenomen op jaarbasis. De stijging is vrijwel geheel toe te schrijven aan ruwe olie en olieproducten. 

Het Havenbedrijf Rotterdam liet donderdag weten dat de meeste andere goederen in vergelijkbare hoeveelheden werden overgeslagen als in de eerste negen maanden van 2014.

De overslag van ruwe olie steeg met 8,5 procent, vooral dankzij de lage olieprijzen. Die zorgen voor goede marges, waardoor raffinaderijen meer ruwe olie verwerkten dan vorig jaar. 

Dit gold volgens het Havenbedrijf niet alleen voor de vijf raffinaderijen in Rotterdam en de vijf in Duitsland, Antwerpen en Vlissingen die vanuit Rotterdam worden bevoorraad, maar ook die in Rusland. Vanuit Rotterdam wordt veel Russische stookolie verscheept naar het Midden-Oosten. ''Dit is de belangrijkste reden waarom de overslag van olieproducten met 22,1 procent toenam''.

Agrarische producten

De overslag van agrarische producten daalde met 11,7 procent. Volgens het Havenbedrijf komt dat doordat de Europese oogsten dit jaar goed zijn, waardoor er minder hoeft te worden ingevoerd.

De kolenoverslag bleef stabiel, terwijl bij ertsen en schroot een daling van 2 procent gemeten werd. Dat heeft te maken met het uitblijven van herstel van de Duitse staalproductie en het feit dat de import vanuit China verloopt via Zuid-Europese havens.

Vanwege een lagere Chinese export en een afkoeling van opkomende economieën als Brazilië en Rusland nam de containeroverslag met slechts 0,2 procent toe.