Negen grote accountantskantoren gaan hun boeken voortaan om de tien jaar door een andere externe accountant laten controleren.

De beroepsorganisatie van accountants NBA heeft hierover een akkoord bereikt met deze kantoren.

Het gaat om de firma’s die een AFM-vergunning hebben om de boeken van beursgenoteerde bedrijven en financiële instellingen te controleren.

Deze zogenoemde organisaties van openbaar belang (oob’s) zijn verplicht om na tien jaar van accountant te wisselen. Die verplichte roulatie is, samen met andere maatregelen, bedoeld om te voorkomen dat de banden tussen de accountant en het gecontroleerde bedrijf te nauw worden.

Accountantskantoren gelden niet als een oob en vallen daarom niet onder de verplichting. Enkele kantoren sloten zich wel op basis van vrijwilligheid bij de maatregel aan. Die vrijblijvendheid vervalt nu met het akkoord.

Convenant 

De verplichting gaat in op 31 december 2016 of zoveel eerder als mogelijk en zal worden vastgelegd in een convenant, aldus NBA vrijdag.

De negen betrokken kantoren zijn Deloitte, EY, KPMG, PwC , BDO, Mazars, Grant Thornton, Baker Tilly Berk en Accon AVM.

Het besluit van de firma's volgt op recente berichtgeving in de media over de roulatie bij Deloitte. Dat kantoor kwam terug op een eerder plan om van accountant te wisselen. Naar aanleiding van de ontstane discussie besloten Deloitte en EY alsnog hun relatie te beëindigen.