Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een klacht van Chipshol tegen Schiphol terecht afgewezen.

Gebiedsontwikkelaar Chipshol delft het onderspit in een aangespannen hoger beroep over de afwijzing, zo blijkt donderdag uit een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Chipshol diende een klacht in bij de ACM omdat Schiphol zijn economische machtspositie zou hebben misbruikt door "hinderlijk procesgedrag".

Schiphol heeft volgens het CBb in verschillende procedures over de bebouwing van het zogenoemde Groenenbergterrein alleen zijn luchtvaartbelangen behartigd.

"Daarnaast stond het Schiphol vrij om haar standpunt over (de hoogte van) een door haar te betalen schadevergoeding te bepleiten", concludeert het College.

Chipshol was van mening dat de procesvoering door Schiphol erop gericht was het grondbedrijf te tergen. Dat is niet aangetoond, aldus het CBb.

De uitspraak is definitief, aangezien het CBb de eindrechter is in deze zaak.

Chipshol werd in 1986 opgericht door Jan Poot om rond luchthaven Schiphol een woon- en werklocatie te realiseren. Het bedrijf is vooral bekend vanwege het jarenlange juridische gesteggel rond bouwgrond bij Schiphol.

In 2014 maakte Jan Poot bekend zijn activiteiten te staken. Het grondbezit van de onderneming staat te koop. Biedingen voor het gehele bezit moeten minimaal 250 miljoen euro bedragen.