Het aantal faillissementen is in september verder gedaald. Er zijn in die maand 323 bedrijven en instellingen failliet verklaard, het laagste aantal sinds oktober 2008.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Uit voor zittingsdagen gecorrigeerde gegevens blijkt dat er in augustus zeven minder faillissementen zijn uitgesproken dan in augustus. Volgens het CBS houdt de dalende trend sinds mei 2013 aan.

Omdat het aantal zittingsdagen een grote invloed heeft op het aantal faillissementen, wordt meestal naar die gegevens gekeken. In augustus waren er slechts vier zittingsdagen en in september vijf.

Faillissementen

Bron: CBS© NU.nl/Jerry Vermanen

Handel

In september zijn daadwerkelijk 367 bedrijven failliet verklaard. Met name in de handel gingen veel ondernemingen op de fles (77). Gevolgd door financiële instellingen (54) en bedrijven die specialistische zakelijke diensten leveren (53).

Aangezien de handel en financiële dienstverlening grote sectoren zijn, is het niet verwonderlijk dat in deze sectoren ook de meeste faillissementen zijn uitgesproken. In de bouwnijverheid gingen juist relatief de meeste ondernemingen failliet (43).

Het aantal uitgesproken faillissementen in de eerste negen maanden van dit jaar is uitgekomen op 4.020. Dat zijn er ruim 21 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.