De wereldwijde graanoogst valt dit seizoen naar verwachting hoger uit dan ooit eerder in de geschiedenis. 

Gunstige weersvooruitzichten en de toepassing van moderne technieken zorgen ervoor dat boeren extra veel tarwe, mais en sojabonen van hun akkers kunnen halen.

Het economisch bureau van ABN Amro rekent erop dat net iets meer dan 2 miljard ton graan geoogst wordt. Dat is een fractie meer dan in het afgelopen seizoen toen de productie uitkwam op net iets minder dan 2 miljard ton. De bank baseert zich op meerdere oogstramingen.

Goedkoper

Voor de consument betekent de recordoogst dat producten als brood, pasta en veevoer nog goedkoper kunnen worden. De graanoogsten vallen al een paar jaar erg hoog uit. De voorraadschuren zitten dus bomvol. Maar de graanprijzen zijn ook sterk afhankelijk van de olieprijs en van wisselkoersen. Voor een schatting van hoe alles precies doorberekend wordt, is het nog te vroeg.

Het wereldwijde graanseizoen loopt ruwweg van juli tot juni. In het huidige seizoen 2015/2016 begint in veel landen de najaarsoogst. Komend voorjaar zijn op veel plekken op de wereld ook nog voorjaarsoogsten.

Prijsindex granen

Bron: IGC© NU.nl/Jerry Vermanen

Meer vraag

De laatste decennia heeft de mondiale vraag naar graan een grote vlucht genomen. Vergeleken met circa vijftig jaar geleden wordt meer landbouwgrond gebruikt voor het verbouwen van graan. Nieuwe technieken hebben de akkers daarbij een stuk productiever gemaakt.

De oogst had overigens nog hoger kunnen uitvallen, als de situatie in Oekraïne stabiel zou zijn. In bepaalde regio's van het traditioneel belangrijke graanland is volgens ABN Amro dit seizoen minder ingezaaid vanwege het conflict met pro-Russische separatisten.