Verzekeraars kunnen zich niet voorstellen dat het kabinet serieus overweegt een publieke verzekering voor het tweede jaar loondoorbetaling te introduceren.

Dat meldt de Bond van Verzekeraars vrijdag in een reactie op de kabinetsplannen om kleine ondernemers niet langer te verplichten twee jaar loon door te betalen voor hun zieke werknemers.

Het kabinet presenteerde vrijdag de plannen voor een vrijwillige regeling voor bedrijven met maximaal tien werknemers. In het voorstel gaan de werknemers er niet op achteruit. Het UWV betaalt het tweede jaar loon.

Volgens de verzekeraars belemmert de maatregel de preventie en re-integratie van zieke werknemers. "Daarmee wordt het stelsel hopeloos complex en stijgen dus de lasten voor werkgevers", aldus de bond. "Het pakt daarmee voor iedereen slechter uit."

Reactie VNO-NCW

Werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW zijn positief over het besluit van het kabinet. Ze benadrukken dat de werkgeversrisico's een drempel vormen om personeel aan te nemen. 

Wel stellen de werkgeversorganisaties dat de vormgeving van de plannen nauw luistert, "want het verleden heeft geleerd dat collectieve oplossingen leiden tot een hoger ziekteverzuim". 

"Een oplossing moet bovendien voor alle bedrijven gelden", stelt een woordvoerder van MKB-Nederland en VNO-NCW.

Vakbonden 

Vakbonden FNV en CNV vinden dat een oplossing voor zelfstandigen worden doorgeschoven.

Binnen de coalitie was lang geruzied om tot een reactie te komen op het zogeheten IBO-rapport. Uiteindelijk is besloten dat de zelfstandigenaftrek blijft bestaan en dat er geen verplichte verzekeringen komen voor zzp'ers.

De VVD is daar tevreden mee, de PvdA noemt het teleurstellend dat het kabinet geen antwoorden heeft op grote vragen rond de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Het is geen geheim dat de coalitiepartijen niet op één lijn zitten als het gaat om de positie van zzp'ers.

Toename zzp'ers

Volgens de FNV bevat het rapport geen nieuwe conclusies, maar toont het wel opnieuw aan dat de toename van het aantal zzp’ers doorzet. ''Des te opmerkelijker dat het kabinet de zaak op zijn beloop laat", aldus de bond. Bij CNV spreken ze van een gemiste kans, nu het kabinet geen keuze maakt.

Het IBO-rapport toont volgens de bonden aan dat het met veel partijen goed gaat. Ook toont het rapport dat een deel van de zzp’ers het minder goed doen. Wie in een slechte onderhandelingspositie zit, werkt voor lage tarieven, is in de regel niet verzekerd bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en bouwt geen pensioen op.

Schijnzelfstandigheid 

''Mensen willen wel weten waar ze in de komende jaren aan toe zijn, menen de bonden. Ook pleiten CNV en FNV voor de aanpak van schijnzelfstandigheid, waarbij een zzp'er die in feite gewoon een werknemer is onterecht profiteert van de zelfstandigenaftrek. Daarbij onttrekken ook werkgevers zich aan afdracht van werkgeversheffingen, aldus de bonden.

Volgens CNV is er meer capaciteit voor controles en inspecties nodig. Ook moet er een vervolg komen op de Wet Aanpak Schijnconstructies, specifiek gericht op schijnzelfstandigheid. De FNV wil, waar dat zinnig is, cao afspraken kunnen maken over de inzet van zzp of over minimumtarieven.

Zelfstandigen Bouw zegt in een reactie dat het kabinet zzp'ers die zich niet kunnen verzekeren alsnog in de kou laat staan. "Het denkt dit probleem met betere voorlichting  aan de zzp’er te kunnen oplossen. Maar de zzp’er heeft geen betere voorlichting maar betere toegang tot de verzekering nodig", aldus de brancheorganisatie.