Een onbekend aantal vrachtwagenchauffeurs heeft alsnog recht op uitbetaling van een nachttoeslag. Per individuele chauffeur kan het gaan om vele honderden euro's.

Dat zegt stichting VNB, die toeziet op de naleving van de cao in het beroepsgoederenvervoer.

Een en ander volgt volgens VNB op een uitspraak van de kantonrechter in Amsterdam in een zaak die was aangespannen door FNV tegen een transportbedrijf. In die zaak draaide het om de vraag wat in de cao onder een nachtrit moet worden verstaan.

De vakbond stelde dat een toeslag moet worden betaald, indien wordt gewerkt tussen 20.00 uur 's avonds en 4.00 uur 's ochtends. Het transportbedrijf stelde dat een toeslag pas geldt, wanneer wordt gewerkt vanaf middernacht tot 6.00 uur 's ochtends.

De onderneming baseerde zich daarbij op een uitspraak uit 2006 van de kantonrechter in Terneuzen. Die bepaalde dat de nacht begint om 0.00 uur.

Terugwerkende kracht

De Amsterdamse kantonrechter oordeelt nu dat de nacht al begint om 20.00 uur en dat de onderneming haar chauffeurs met terugwerkende kracht tot 2009 alsnog de verschuldigde nachttoeslag moet uitbetalen.

Hij overweegt daarbij dat de desbetreffende bepaling in de cao niet duidelijk is, maar dat de werknemers er ''redelijkerwijs'' vanuit mochten gaan dat een nachtrit al begint om 20.00 uur.

Andere bedrijven

Volgens VNB is de uitspraak van toepassing op andere transportbedrijven die hun chauffeurs pas een nachttoeslag betalen vanaf 0.00 uur. Onduidelijk is hoeveel dat er zijn en om hoeveel chauffeurs het gaat.

Brancheorganisatie TLN, die namens het transportbedrijf het verweer voerde, beraadt zich nog op een eventueel hoger beroep.