Beperkende verkeersmaatregelen in grote en middelgrote steden leiden jaarlijks tot ongeveer 25 tot 30 miljoen euro aan extra transportkosten, omdat vrachtwagens moeten omrijden. 

Met die schatting komt branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) dinsdag.

Volgens de organisatie wordt bij stedelijke planning vaak nog te weinig rekening gehouden met mobiliteitsvraagstukken in de binnenstad. En dat is schadelijk voor zowel het transport als het milieu, is het argument.

Amsterdam

Een goed voorbeeld van de problematiek is de geplande 'knip' op de Amsterdamse Prins Hendrikkade, die doorgaand verkeer van oost naar west en terug onmogelijk maakt.

Die leidt volgens TLN tot ongeveer 4 miljoen euro extra kosten per jaar en kost in het meest gunstige geval ongeveer twintig minuten omrijtijd. Dit terwijl er toch dagelijks winkels en horecagelegenheden in het centrum bevoorraad moeten worden. Verkeer wordt gedwongen om via de zogeheten Stadshartlus of de Michiel de Ruytertunnel te gaan.