Aanhoudend economisch herstel en bezuinigingen in Portugal sterken het vertrouwen van Standard & Poor's (S&P) in de kredietwaardigheid van het Zuid-Europese land. 

Dat liet de kredietbeoordelaar vrijdag weten.

S&P wijst er onder meer op dat door aanhoudende groei de overheidsschuld als percentage van de totale omvang van de economie een daling heeft ingezet. Die volgt op een periode van vijftien jaar waarin de schuld ten opzichte van het bruto binnenlands product (bbp) alleen maar toenam.

De staatsschuld blijft zeer hoog, naar schatting bijna een kwart groter dan de waarde van het totaal aan geproduceerde producten en diensten in Portugal dit jaar. Maar gezien de gunstige ontwikkelingen verhoogt S&P wel zijn rapportcijfer voor langlopend Portugees staatspapier van BB naar BB+, met een stabiel vooruitzicht.