Oud-landbouwminister Cees Veerman gaat een coalitie leiden om de glastuinbouw er weer bovenop te helpen. 

Het betreft een samenwerking tussen vijf grote telersverenigingen, de overheid en de Rabobank. De bank, die een belangrijke financier is in de sector, liet dat dinsdag weten.

Met veel glasgroentetelers gaat het momenteel niet goed. Een groot deel van de branche schrijft rode cijfers. De glastuinbouw had het het afgelopen jaar ook niet makkelijk. In Rusland viel een belangrijke markt weg en de afzetprijs van bijvoorbeeld tomaten stond hierdoor onder druk.

De coalitie gaat zich onder meer bezighouden met het veiligstellen van goede afzetmogelijkheden. Ook zullen zaken gezamenlijk worden aangepakt op het gebied van bijvoorbeeld infrastructuur en ruimtelijke herstructurering.

Trekker

De Rabobank zal hierbij vooral fungeren als 'trekker' voor het reorganiseren van bedrijven. ''Glasgroentetelers die gericht zijn op samenwerking, die door willen, en dat ook kunnen, wil de bank financieel ondersteunen. Voor bedrijven waar het zicht op herstel naar een gezond bedrijf ontbreekt, zal de bank de ondernemer ondersteunen in een zorgvuldige bedrijfsbeëindiging.''

Cees Veerman: ''Dit is geen traject van lange halen snel thuis, we kiezen een grondige en doordachte aanpak. De basis is nu gelegd.''

Gevaarlijke stoffen

De inspectie SZW maakt dinsdag verder bekend dat er verschillende tekortkomingen aan het licht zijn gekomen in de glastuinbouwsector, zoals blootstelling aan gevaarlijke stoffen en het ontbreken van veiligheidsvoorzieningen voor het werken op hoogte. 

De inspectie voerde vorig jaar en begin dit jaar 311 inspecties uit bij groente- en siertelers in deze sector. Bij circa twee derde van de bedrijven werden in totaal 409 overtredingen geconstateerd.

Het werk moest 22 keer worden stilgelegd omdat personen konden vallen of in aanraking konden komen met bewegende delen van machines. Ook kregen twee bedrijven een zogeheten boeterapport aangezegd.

Bijna een kwart van de overtredingen had te maken met blootstelling aan gevaarlijke stoffen als gewasbeschermingsmiddelen. Daarbij ging het onder meer om het niet-dragen van beschermende kleding en kinderen die te snel bij een gewas werkten nadat dit was bespoten.

De inspectie blijft de glastuinbouw in de gaten houden. De bedrijven die in overtreding waren, worden opnieuw bezocht.