Er moet een onderzoek komen naar de Rotterdamse Taxi Centrale (RTC), oordeelde de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam vrijdag. 

De rechters hebben ook een onafhankelijke commissaris benoemd bij het grootste taxibedrijf van Rotterdam.

Bij RTC is al enige tijd een interne ruzie aan de gang. Een groep aangesloten taxiondernemers beschuldigt de directie van vriendjespolitiek en belangenverstrengeling.

De rechters zijn van mening dat de gang van zaken bij het bedrijf inderdaad twijfels oproept. In de uitspraak van vrijdag worden onder meer vraagtekens gezet bij de hoogte van bepaalde personeelskosten en de inhoud van diverse contracten.

Ook is de wijze waarop het contractvervoer over de betrokken taxiondernemers is verdeeld naar de mening van de Ondernemingskamer onvoldoende transparant.