De natuurvergunningen voor de steenkoolcentrale in de Eemshaven zijn in orde. 

Dat heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. 

De vergunningen zijn in oktober 2014 afgegeven door de noordelijke provincies en de staatssecretaris van Economische Zaken. 

Stichting Natuur en Milieu, de Waddenvereniging en Greenpeace tekenden samen met enkele Duitse gemeenten protest aan tegen de vergunningen. Volgens de milieuorganisaties waren de onderzoeken naar stikstofneerslag en de kwikuitstoot door de steenkoolcentrale onvoldoende. De partijen maken zich zorgen om de gevolgen die een draaiende kolencentrale heeft op het Waddengebied. 

De nieuwe onderzoeken hebben de Raad van State ervan overtuigd dat de kwikuitstoot van de elektriciteitscentrale geen nadelige gevolgen zal hebben voor naburige natuurgebieden Lieftinghsbroek en Drouwenerzand.

Video: Vergunningen Eemshaven in orde

Vergunningen Eemshaven in orde
Vergunningen Eemshaven in orde

Strijd 

Greenpeace en Natuur & Milieu door te gaan met de strijd voor sluiting van de centrale.''We beraden ons enerzijds op wat juridisch nog mogelijk is tegen deze centrale. Anderzijds gaan we in een groter verband kijken of er andere manieren zijn om ons doel te bereiken'', stelt Natuur & Milieu.

De stichting haalt aan dat volgens de rechtbank in Den Haag de uitstoot in Nederland tegen 2020 met 25 procent moet zijn teruggebracht. Met een steenkoolcentrale neemt de uitstoot juist toe, 

Het Groninger Landschap, de Natuur en Milieufederatie Groningen, Natuurmonumenten en de Waddenvereniging vinden het onbegrijpelijk dat de kolencentrale mag doorstoken. ''Zo'n enorme kolencentrale in deze tijd en op deze plek, werelderfgoed Waddenzee, dat kan gewoon niet”.

De provincie Groningen zegt in een reactie blij te zijn met de duidelijkheid. "Voor- en tegenstanders hebben elkaar jaren bevochten bij de rechter. In die zin zijn er geen winnaars. Het is nu aan RWE om met deze centrale een rol te spelen in de groeiende vraag naar elektriciteit in Nederland'", aldus de Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer. 

Streep

In 2011 deed de bestuursrechter ook al uitspraak over de afgegeven vergunningen. Toen zette de rechter nog een streep door de vergunningen voor de steenkoolcentrale, die toen in aanbouw was. Exploitant RWE/Essent moest opnieuw de gevolgen van de stikstofuitstoot voor de Waddenzee onderzoeken. In 2012 werden nieuwe vergunningen afgegeven. 

Nadat er opnieuw bezwaren waren tegen deze vergunningen gaf de opdracht tot meer onderzoeken naar de uitstoot van mogelijk schadelijke stoffen van de steenkoolcentrale. 

De centrale is na een proefperiode van een aantal maanden deze zomer helemaal in gebruik genomen door RWE, de Duitse moeder van energiebedrijf Essent. De centrale heeft een vermogen van 1.600 megawatt. Daarmee kunnen 2,5 miljoen huishoudens van stroom worden voorzien.

Kritiek

Tegelijk is er stevige kritiek op de centrales waar de stroom wordt opgewekt door steenkool. Hierbij komt er veel CO2 en veel andere schadelijke stoffen vrij.

Het kabinet sprak in het energieakkoord af het aantal kolencentrales te verminderen en in 2020 14 procent duurzame energie op te wekken. De Autoriteit Consument en Markt blokkeerde de sluiting van vijf kolencentrales omdat daarmee de energieprijs voor de consument zou stijgen. De waakhond stelt dat de reductie van de CO2-uitstoot door het systeem van emmissie-uitruil er niet voor zorgt dat milieu verbetert.