De Groningse gemeente De Marne concurreert op oneerlijke wijze met commerciële jachthavens en ligplaatsen, omdat de gemeente niet alle kosten doorberekent voor de ligplaatsen voor boten.

Dat mag niet volgens de Wet Markt en Overheid, zegt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na onderzoek.

ACM stelt vast dat de kosten vele malen hoger zijn dan de opbrengsten uit de liggelden. ''De gemeente verstoort zo de concurrentie met commerciële jachthavens'', aldus de toezichthouder.

De gemeente heeft inmiddels laten weten binnenkort een besluit te nemen om een aantal ligplaatsen te gaan exploiteren in het algemeen belang. Voor dergelijke ligplaatsen is de Wet Markt en Overheid niet meer van toepassing. Voor een andere jachthaven bekijkt de gemeente of de kosten alsnog kunnen worden doorberekend.

Volgens de mededingingswaakhond baseren veel gemeenten de tarieven van jachthavens op die van omliggende jachthavens. Een vergelijking zegt echter niet of het tarief wel alle kosten dekt, aldus ACM.