Het gaat goed met de IT-branche. De omzet van IT-dienstverleners steeg in het tweede kwartaal met 10 procent ten opzichte van een jaar eerder. 

Sinds 2007 is het niet meer voorgekomen dat de omzetstijging voor IT'ers in de dubbele cijfers belandde, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

Het gaat eigenlijk al sinds 2013 beter met de branche. Bedrijven die bijvoorbeeld software uitbrengen, computerfaciliteiten beheren of ICT-advies geven, zien de vraag naar hun diensten toenemen.

De prijsontwikkeling bleef echter lange tijd negatief, blijkt uit de cijfers van het CBS. Pas begin dit jaar stegen de prijzen binnen de IT-dienstverlening, nadat ze vijf jaar bijna onafgebroken daalden.

Het aantal bedrijven in de IT-branche nam in het tweede kwartaal eveneens aanzienlijk toe, met bijna 6 procent tot ruim 51.000. Dat kwam vooral doordat veel zzp’ers een eigen bedrijfje startten. Ook ging er minder partijen failliet.

Omzet IT-branche

Bron: CBS© NU.nl/Jerry Vermanen

Positief gestemd

Uit een peiling van het statistiekbureau komt naar voren dat ondernemers in de branche dit kwartaal opnieuw positief gestemd zijn, maar het aantal ondernemers dat groei verwacht is kleiner dan een kwartaal eerder.

Per saldo denkt acht procent dat het economisch klimaat in het lopende kwartaal verder zal verbeteren; drie maanden geleden was dat nog twaalf procent. Een op de zes ondernemers verwacht binnenkort een tariefstijging door te voeren.

De IT-dienstverlening is volgens het CBS goed voor een omzet op jaarbasis van circa 24 miljard en biedt werkgelegenheid aan ruim 192.000 mensen.