FME, de werkgeversorganisatie voor de technologische industrie, vreest dat personeel voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) onbetaalbaar wordt.

Dat zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming in een gesprek met NU.nl

"Het mkb binnen de technologische industrie heeft nieuw personeel nodig, maar dat wordt onbetaalbaar voor werkgevers", zegt Dezentjé Hamming. Ze heeft Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een vijfpuntenplan overhandigd waarin aandacht wordt gevraagd voor de verlaging van werkgeverslasten.

Zo vindt FME dat werkgevers te lang verantwoordelijk blijven voor de WGA-premie, een uitkering die werknemers na twee jaar ziekte ontvangen.

"Als een werknemer ziek wordt, dan betaalt de werkgever eerst het re-integratietraject en twee jaar grotendeels het loon. Als daarna de arbeidsovereenkomst wordt verbroken omdat er geen passend werk is gevonden, komt daar de transitievergoeding bovenop. Tenslotte zijn werkgevers daarna nog tien jaar verantwoordelijk voor de WGA. Dat willen we halveren naar vijf jaar", zegt Dezentjé Hamming.

Transitievergoeding

Ook de transitievergoeding, op 1 juli dit jaar ingevoerd met de Wet werk en zekerheid, moet worden aangepast, vindt FME. De organisatie wil af van de plicht om een transitievergoeding te betalen aan een werknemer bij beëindiging van een dienstverband na twee jaar ziekte.

"In de kern is dit prima wetgeving, wij vinden dat werknemers bij ziekte een vangnet moeten hebben. Maar de gevolgen en de kosten voor werkgevers zijn niet goed ingeschat en dat werkt averechts. Personeel wordt zo onbetaalbaar terwijl mensen werkloos thuis zitten. We schieten nu te ver door", aldus Dezentjé Hamming.