De werkgelegenheid voor uitzendkrachten is de afgelopen tijd opnieuw sterk gegroeid.

Dat blijkt uit cijfers die de brancheorganisatie voor uitzendbedrijven ABU dinsdag heeft gepubliceerd.

Het aantal door uitzendkrachten gewerkte uren lag in de periode van 13 juli tot en met 9 augustus 9 procent hoger dan een jaar eerder. De omzet van uitzendbedrijven nam in deze periode (week 29 tot en met 32) met 10 procent toe.

De sterkste stijging werd gemeten in de technische sectoren, waar 23 procent meer werk was voor tijdelijk personeel. In de administratieve sectoren namen de uitzenduren met 10 procent toe, in de industrie steeg de vraag naar uitzendkrachten met 5 procent.

De uitzendmarkt gaat sinds het najaar van 2013 vooruit. Daarvoor nam de werkgelegenheid voor uitzendkrachten sinds begin 2012 bijna onafgebroken af.

De vraag naar uitzendkrachten wordt gezien als een graadmeter voor de economische groei en de arbeidsmarkt. Bij economisch herstel neemt over het algemeen eerst de vraag naar flexibel inzetbaar personeel toe, waarna vervolgens meer medewerkers in vaste dienst worden genomen.