De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft zijn winst in de eerste helft van het jaar licht zien groeien, naar 155 miljoen euro. 

De winst was daarmee 2 miljoen euro hoger dan een jaar eerder, liet de kredietverlener van overheidsinstellingen maandag in zijn halfjaarbericht weten.

Het resultaat werd gedrukt door bijzondere afwaarderingen van in totaal 68 miljoen euro. De grootste afschrijving (63 miljoen) was op een obligatie van de voormalige Oostenrijkse bank Hypo Alpe Adria, onder garantie van de deelstaat Karinthië. De Oostenrijkse toezichthouder is van mening dat obligatiehouders moeten bijdragen aan de afwikkeling.

BNG vindt dat de deelstaat Karinthië contractueel aansprakelijk is voor verliezen op de obligaties in het bezit van de bank. Om eventuele juridische acties voor te bereiden, heeft de bank zich aangesloten bij een belangengroep van beleggers.

Winst BNG

Bron: BNG© NU.nl/Jerry Vermanen

Marktaandeel

Het marktaandeel van de bank voor overheden, woningcorporaties en zorginstellingen bleef in de verslagperiode hoog. De omvang van de nieuw verstrekte langlopende leningen steeg met 9 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2014 tot 5,1 miljard euro.

De stapeling van overheidsmaatregelen leidt echter tot veel onzekerheid. De kernklanten van BNG Bank blijven daardoor terughoudend met nieuwe investeringen, zegt de bank.

Het renteresultaat daalde in de eerste zes maanden van 235 miljoen euro in 2014 naar 208 miljoen euro. Het resultaat uit financiële transacties kwam echter uit op een plus van 82 miljoen euro, tegen een min van 7 miljoen vorig jaar.

Gezien de aanhoudende onzekerheden vindt de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst over heel 2015.