Net als andere Nederlandse banken heeft SNS in de eerste helft van dit jaar de vruchten geplukt van het economisch herstel. 

De nettowinst verdubbelde ruimschoots tot 244 miljoen euro, mede dankzij een hogere rentemarge en lagere afboekingen op leningen.

Gecorrigeerd voor eenmalige posten steeg de winst met 28 procent tot 197 miljoen euro. De inkomsten namen met 18 procent toe tot 635 miljoen euro, terwijl de totale lasten juist met 17 procent afnamen tot 310 miljoen euro. De operationele kosten namen overigens wel met 11 procent toe.

Woningmarkt

SNS Bank zag de spaartegoeden van particulieren met 5 procent aandikken tot 37,3 miljard euro. Ook de woningmarkt hielp mee. De productie van nieuwe hypotheken, een speerpunt voor de genationaliseerde bank, steeg met ruim een derde tot 0,9 miljard euro.

Daarmee wist SNS het marktaandeel licht op te voeren tot 3,8 procent. Dat is nog altijd ruim onder het niveau van 5 tot 8 procent die de bank ambieert. SNS verloor veel terrein op de hypotheekmarkt rond de nationalisatie in 2013. Het huidige concurrentieklimaat maakt het lastig een inhaalslag te maken.

Lage rentestand

De lage rentestand leidde tot een groei van het aantal oversluitingen op de hypotheekmarkt. Bij SNS werd in totaal 1,5 miljard euro afgelost op hypotheken. De totale portefeuille daalde daardoor met 0,7 miljard tot 45,8 miljard euro.

Het herstel op de huizenmarkt kwam wel de kwaliteit van de hypotheekportefeuille ten goede. SNS signaleert een duidelijke daling in het aantal leningen met een betalingsachterstand en een lagere nieuwe instroom van leningen waarop helemaal niet meer wordt afgelost.

Groeiambities

SNS Bank handhaaft zijn groeiambities op de Nederlandse hypotheekmarkt, hoewel de marges op hypotheken flink onder druk staan. Dat zei bestuursvoorzitter Maurice Oostendorp in een toelichting op de halfjaarcijfers.

De topman erkende dat strengere regels en de felle strijd om de gunst van huizenkopers de winstgevendheid onder druk kunnen zetten. ''Dat is dan maar zo'', zei hij. Hij merkte op dat de marges op hypotheken altijd variëren. ''Dat is iets van alle jaren.''

Particuliere woninghypotheken zijn goed voor 92 procent van de totale leningenportefeuille van SNS. Geen andere grote bank in Nederland leunt zo sterk op die markt. Groei van het marktaandeel in de productie van nieuwe hypotheken is dan ook een speerpunt.

Nieuwe hypotheken

SNS gaf in de eerste jaarhelft voor 0,9 miljard euro aan nieuwe hypotheken uit, ruim een derde meer dan een jaar eerder. Maar omdat de markt bijna net zo hard groeide, nam het marktaandeel maar mondjesmaat toe tot 3,8 procent, minder dan de 5 tot 8 procent die de bank ambieert.

Daarnaast blijven Nederlanders, mede gelet op de zeer lage spaarrente, op grote schaal aflossen op hun hypotheek. De totale hypotheekportefeuille werd daardoor per saldo 0,7 miljard euro kleiner en kwam uit op 45,8 miljard euro. Dat komt neer op ruim 7 procent van de totale markt.

Bovenop de toegenomen concurrentie, met name van verzekeraars en pensioenfondsen, komen op termijn zwaardere kapitaaleisen. Door een strengere beoordeling zullen vooral Nederlandse banken vrijwel zeker grotere buffers moeten zetten tegenover hypotheken op hun balans.