Het management van het in opspraak geraakte Smit Draad in Nijmegen heeft aan het adres van algemeen directeur Wim de Vries zijn zorgen geuit over de situatie waarin het bedrijf terecht is gekomen.

Dat zegt een woordvoerder van het bedrijf donderdag desgevraagd.

De ondernemingsraad van Smit Draad (115 werknemers) heeft inmiddels het vertrouwen in de directeur opgezegd. Aanleiding is het optreden van de directeur in de zaak rond de vermeende blootstelling van werknemers aan gevaarlijke chemische stoffen bij de productie van wikkeldraad- en kabels.

Volgens FNV-bestuurder Jan de Jong heeft het management feitelijk ook het vertrouwen in De Vries opgezegd, wat betreft het arbobeleid. Maar dat ontkent de woordvoerder.

Hij wijst er in dat verband op dat directeur en management samen verantwoordelijk zijn voor het arbo-beleid. Volgens hem is de positie van De Vries niet in het geding.

Gezondheidsschade

Drie weken geleden maakte vakbond FNV bekend namens zeven zieke werknemers aangifte te hebben gedaan bij justitie tegen de directie van het bedrijf, een dochteronderneming van het Italiaanse IRCE.

Negen medewerkers eisen in een aparte civiele zaak compensatie voor gezondheidsschade als gevolg van de blootstelling. Het gaat onder meer om ernstige longklachten en neurologische aandoeningen.

In een reactie erkende De Vries toen mede namens het management dat er ''behoefte is aan snellere verbetering op arbogebied''. Maar hij stelde tegelijkertijd dat uit diverse onderzoeken van onafhankelijke deskundigen was gebleken dat de concentraties chemische stoffen bij het bedrijf binnen de normen zijn.

Druk

Smit Draad is bezig met het maken van een plan van aanpak met aanvullende maatregelen om de arbeidsomstandigeden te verbeteren. Volgens FNV-bestuurder De Jong gebeurt dat mede onder druk van de raad van commissarissen.

Volgens hem komen volgende week bestuursleden van moederbedrijf IRCE naar Nederland om de zaak met FNV en de ondernemingsraad te bespreken. De kabels die het bedrijf maakt worden onder meer gebruikt voor transformatoren in elektriciteitsnetwerken.