Sommige werkgevers hopen de nieuwe transitievergoeding voor ziek personeel te kunnen ontlopen door na twee jaar een zieke werknemer onbetaald in dienst te houden en betaling van de vergoeding uit te stellen. 

Dit bevestigt juridisch dienstverlener Das naar aanleiding van berichtgeving van de Volkskrant, zonder precieze cijfers te geven.

Door de nieuwe wetgeving, de Wet werk en zekerheid (Wwz), die per 1 juli inging, zien werkgevers zich opeens geconfronteerd met een ontslagvergoeding voor ziek personeel. Voor 1 juli konden zieke werknemers na twee jaar ziekte nog makkelijker worden ontslagen zonder vergoeding.

Ondernemers lossen dit op door personeel onbetaald in dienst te houden. Een werknemer kan zonder loon in dienst worden gehouden en tegelijk een uitkering aanvragen, legt een woordvoerder van Das uit.

Voor 1 juli werd deze constructie nooit gebruikt, maar ondernemers kunnen nu op deze manier het betalen van een transitievergoeding uitstellen. Er wordt dan gehoopt dat de werknemer er zelf mee stopt of de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, waardoor de werknemer ook uit dienst treedt zonder ontslagvergoeding.

Risico's 

Het UWV zegt tegenover de Volkskrant te weten dat sommige bedrijven denken over een dergelijke constructie. De uitkeringsinstantie benadrukt dat er ook risico’s aan kleven voor bedrijven. Zo kan een werknemer later alsnog aan het werk gaan.

Lodewijk Asscher, minister voor Sociale Zaken, zegt in een reactie dat deze manier van denken niet bij "fatsoenlijk" werkgeverschap hoort. "Een (al dan niet gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer heeft net als ieder ander recht op een transitievergoeding bij ontslag. Want waarom zouden zij niet gecompenseerd hoeven worden voor ontslag en andere werknemers wel?"

Duurder 

Hij vraagt zich ook af of ondernemers later niet duurder uit zijn. "Als een werknemer op de loonlijst blijft staan, moet een werkgever zich blijven inzetten voor re-integratie van de werknemer en pensioenpremies doorbetalen. Bovendien heeft de werknemer een hogere transitievergoeding opgebouwd als hij op een later moment toch wordt ontslagen door de werkgever", aldus de minister.

Asscher haalt verder aan dat ondernemers de mogelijkheid hebben om een transitievergoeding gespreid over een half jaar te betalen. Er wordt ook gewerkt aan een voorstel om kleine ondernemers tegemoet te komen bij de kosten van langdurige ziekte.