De afzetprijzen in de Nederlandse industrie zijn in juni met 5,4 procent gedaald ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. 

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Een maand eerder waren de prijzen ook al gedaald, toen met 4,9 procent. 

De daling is te wijten aan de lagere olieprijs. Als de aardolie-industrie niet wordt meegenomen, zijn de prijzen met 2,1 procent gestegen. 

In juni was de olieprijs opnieuw lager dan een jaar eerder. De daling was groter dan in de twee maanden ervoor. North Sea Brent olie kostte bijna 57 euro per vat. Dat is 31 procent minder dan in juni 2014. In mei was de prijsdaling op jaarbasis 26 procent.

Melkquota

Ook in de chemische industrie leidt een lagere olieprijs tot lagere productprijzen. Op jaarbasis daalden de prijzen met 5,9 procent. 

Producten van de voedingsmiddelenindustrie waren 4 procent goedkoper dan een jaar eerder. Dat hangt onder meer samen met de prijsdaling van zuivel door het afschaffen van de melkquota per 1 april. Ook de prijzen van graan, rijst en andere agrarische grondstoffen dalen. Verder waren de prijzen van basismetaalproducten iets lager.

Daarentegen waren metaalproducten en producten van de kunststof- en rubber, auto- en machine-industrie iets duurder dan een jaar eerder.