De doorstart van de Groningse garnalenverwerker Heiploeg is op een correcte manier verlopen. Het bedrijf heeft geen misbruik gemaakt van het faillissementsrecht.

Dat stelt de kantonrechter van de rechtbank Overijssel dinsdag. De rechter deed de uitspraak in een zaak die was aangespannen door de betrokken vakbonden FNV en CNV.

Heiploeg ging failliet en maakte vorig jaar januari direct een doorstart met een investering van het visserijbedrijf Parleviet & Van der Plas (P&P). Daarbij werden negentig werknemers ontslagen, 210 personeelsleden konden bij Heiploeg blijven werken tegen versoberde arbeidsvoorwaarden.

Zo verloren ze bijvoorbeeld adv-dagen en leverden ze in op onregelmatigheidstoeslagen en een eindejaarsuitkering. Ook de ouderendagen zijn geschrapt.

Overgang van onderneming

De bonden zien de doorstart van het bedrijf als een overgang van onderneming. In dat geval hadden de overgebleven werknemers hun arbeidsvoorwaarden van voor het faillissement moeten behouden. Ook vinden de bonden het ontslag van de negentig werknemers onterecht.

"Het hele proces voltrok zich in zeer korte tijd, volledig buiten het zicht van ondernemingsraad en vakbonden. De belangen van de werknemers speelden daarbij een ondergeschikte rol", verklaart FNV-bestuurder Petra Zuidema.

"Het productieproces heeft geen moment stilgelegen, de organisatiestructuur is dezelfde, de klanten zijn nog steeds dezelfde. Daarom zijn wij van mening dat er sprake was van 'overgang van onderneming'."

Misbruik

Maar de rechter is het daar dus niet mee eens. "De bedrijven van Heiploeg en haar bv's zijn pas overgegaan naar Parlevliet & Van der Plas na het uitspreken van het faillissement. Dat daarbij misbruik van het faillissementsrecht is gemaakt, is niet gebleken", staat in de uitspraak.

Daarmee is de overname volgens de wet en de Europese richtlijn verlopen. "De bepalingen die gelden bij een gewone overgang van een onderneming gelden niet. De werknemers hebben geen recht op behoud van hun baan of arbeidsvoorwaarden."

Hoger beroep

FNV laat weten in hoger beroep te gaan. "Ik ben zwaar teleurgesteld. Dit doet geen recht aan wat er feitelijk is gebeurd", zegt Zuidema.

"Het kan niet zo zijn dat pre-pack gebruikt gaat worden door bedrijven om te reorganiseren ten koste van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers", vindt de vakbondsbestuurder.

"De versobering van de arbeidsvoorwaarden was onontkoombaar om het doorstartende bedrijf weer rendabel te kunnen laten functioneren, hoe pijnlijk ook voor degenen die dit raakt", liet investeerder P&P eerder weten.

Pre-pack

De overname is volgens een zogenoemde pre-packprocedure verlopen. De stille bewindvoerder werkt dan in het geheim aan de voorbereiding van een doorstart.

Er wordt in die fase al gesproken met geïnteresseerde overnamekandidaten. Zo'n 'flitsfaillissement' is eerder ook toegepast bij kinderdagverblijf Estro, schoenenketen Van Dalen en winkelketen Harense Smid.

Wetgeving

Er is door de bonden vaker kritiek geuit op deze werkwijze. Het toepassen van een pre-pack is nog niet in de Nederlandse wet opgenomen. Er wordt nog gewerkt aan wetgeving, er ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.

"Vooruitlopend op de wettelijke basis werken de meeste rechtbanken hier al wel aan mee", aldus de rechter.