Het producentenvertrouwen is in juli iets gezakt. De ondernemers blijven desondanks positief. 

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Het producentenvertrouwen daalde in juli van 4,6 naar 3,7. Producenten in de industrie zijn met name minder positief over de productie in de komende drie maanden dan in juni. Ze zijn ook iets minder positief over hun orderportefeuille.

Er zijn desondanks nog meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen, dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Een meerderheid vindt de eigen orderpositie ook groot, gezien de tijd van het jaar.

Video: Producentenvertrouwen neemt af

Piek

Ondanks de daling ligt het vertrouwen boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,4). In 2008 bereikte het producentenvertrouwen een piek (9,4). Een jaar later, na het uitbreken van de crisis, werd het laagste punt bereikt (-23,5).

De capaciteit van de industrie wordt beter benut. De bezettingsgraad van machines en installaties is aan het begin van het derde kwartaal uitgekomen op 82,3 procent, het hoogste percentage sinds de crisis in 2008. De bezettingsgraad stijgt al sinds het najaar van 2013 bijna onafgebroken.