Het aantal midden- en kleinbedrijven met financiële problemen is in het tweede kwartaal afgenomen. 

Dit blijkt uit dinsdag gepubliceerde gegevens van het IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf.

Volgens het IMK is het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers in het tweede kwartaal bijna 25 procent gedaald vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Het instituut registreert met de zogeheten IMK-Index het aantal ondernemers dat in nood verkeert. De index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen in de vorm van krediet of een uitkering.

In de praktijk blijkt de graadmeter ook een goede voorspeller te zijn voor de faillissementsrapportages van een halfjaar later, aldus het IMK.

''We zeggen niet dat de inkomens van zelfstandige ondernemers stijgen'', zegt directeur Han Dieperink van het IMK, ''maar wel dat er minder ondernemers in zware problemen komen. En dat is goed nieuws voor ondernemers, voor de leegstand in de binnensteden, voor de uitkeringen, dus vooral ook voor de samenleving, die immers vaak de lasten draagt als een ondernemer omvalt.''

De IMK-Index is voor januari 2008 op 100 gesteld en toonde in maart 2010 een maximale stand van 272. Sinds 2014 toont de index een continu dalende trend en is in het afgelopen kwartaal gedaald naar 103, vrijwel gelijk aan de stand van voor de crisis.