De vraag naar grond in de agrarische sector is in de eerste helft van 2015 sterk toegenomen. 

In het eerste halfjaar is meer grond verkocht tegen hogere prijzen. De prijs voor een hectare is gemiddeld 56.000 euro per hectare, terwijl dit in dezelfde periode in 2014 nog 53.000 was.

Dat meldt de vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed (A&LV) van makelaarsvereniging NVM dinsdag.

De groeiende vraag is vooral het gevolg van het afschaffen van de melkquota per 1 april 2015 en de invoering van de Melkveewet per 1 januari 2015, stelt A&LV.

Door het afschaffen van de door Europa opgelegde melkquoteringen kunnen veehouders weer onbeperkt melk produceren, als zij zich aan de geldende milieunormen houden. Door de Melkveewet wordt de maximaal toegestane hoeveelheid geproduceerd mest gekoppeld aan het grondbezit van de veehouder.

Om te groeien moesten melkveebedrijven dus eerst grond kopen. Maar, verduidelijkt A&LV-voorzitter Ard Klijsen, de vraag naar goede agrarische grond gold ook voor andere sectoren.

"Bedrijven met investeringscapaciteit en een goede toekomstverwachting kiezen voor schaalvergroting. De vraag naar agrarische grond oversteeg daardoor het aanbod, met een hoog prijsniveau als gevolg", aldus Klijsen. Het lage renteniveau zorgen daarbij ook voor een lagere drempel tot aankoop.