De export in de maand mei is met 7,5 procent gestegen vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. Vooral de uitvoer van machines, apparaten, aardolie- en chemische producten nam toe.

Dat berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), zo meldt de organisatie woensdag.

Ook de wederuitvoer, goederen die via Nederland naar het buitenland worden vervoerd, groeide. Volgens het CBS groeide de wederuitvoer harder dan de uitvoer van Nederlandse goederen.

Precieze cijfers over de export in juni en juli zijn er nog niet, maar de omstandigheden voor de uitvoer zijn die maanden minder gunstig dan in mei, volgens het statistiekbureau. Het CBS leidt dat af aan de hand van zes indicatoren die laten zien of de omstandigheden voor de Nederlandse uitvoer gunstiger of minder gunstig zijn.

Een van die indicatoren is de ontwikkeling van de wisselkoers, die is in juli op jaarbasis minder gunstig dan in juni. Ook zijn ondernemers in de Nederlandse en Europese industrie somberder over hun orderportefeuille.  

Ook de import steeg in mei. Vergeleken met dezelfde maand in 2014 nam het volume van de invoer met 4,3 procent toe.