Woningcorporatie Vestia heeft afgelopen voorjaar het hoger beroep dat liep tegen Credit Suisse over derivatencontracten ingetrokken. 

Dat ontdekte het Financieele Dagblad in het jaarverslag van de corporatie over afgelopen kalenderjaar.

Daarin laat Vestia weten van het hoger beroep te hebben afgezien omdat het winnen hiervan duurder zou zijn dan verliezen. Dit vanwege de lage rentestand, zo meldt het bedrijf.

Die zou zorgen voor een negatieve marktwaarde van de niet doeloverschrijdende derivaten, wat op zijn beurt had geleid tot "forse collateral verplichtingen" en de noodzaak van een aanzienlijke liquiditeitsbuffer, aldus Vestia.

De zaak werd aangespannen door de Zwitserse bank omdat het niet wilde meewerken aan het voorstel van Vestia om zijn derivatenportefeuille bij alle betrokken banken af te kopen.

Credit Suisse eiste via de rechtbank 83 miljoen euro aan schadevergoeding, maar dat bedrag werd door de rechter naar beneden bijgesteld tot 70 miljoen euro.